Over Springstof

Springstof wil aan Utrechtse politici scherpe pepers toedienen en hen daardoor wakker laten opspringen. Het doel is een betere inzet van de politici voor de publieke zaak.

Problemen van de Utrechtse burgergemeenschap moeten uitgangspunt zijn van inzet en beleidsvorming. Gebroken moet worden met de gebruikelijke aanpak waarmee oplossingen voor niet-geanalyseerde en niet-geformuleerde problemen worden aangedragen en die dan een plaats krijgen in beleidsprogramma’s. “Voor welk probleem is dit de oplossing?”, mag niet meer gehoord worden.

Centraal staan de problemen van de mensen die moeilijk of niet toegang tot de politiek, de macht hebben en vinden. Springstof wordt gevuld door een kleine redactie alsook door Utrechters die via het mailformulier suggesties aandragen. Het stramien is: een probleem kort aantippen en aansluitend een of enkele denkrichtingen voor oplossingen aanwijzen. Geen opstellen.